Εξασφαλίζουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών, αυστηρά σε ολιγομελή τμήματα (έως 6 άτομα)που τα συνθέτουν μαθητές με κοινό επίπεδο γνώσεων ώστε να επιτυγχάνεται ομοιογένεια και ομαλή ροή κατανόησης της ύλης.