Οι διαδραστικοί πίνακες αποτελούν έναν πολύ αποτελεσματικό τρόπο διάδρασης με ψηφιακό υλικό και πολυμέσα σε ένα περιβάλλον εκπαίδευσης.Παρουσιάζουν κάθε εκπαιδευτική πηγή με ένα ιδιαίτερα ελκυστικό τρόπο .Μέσω της οπτικοποίησης του μαθήματος και την πρόσβαση σε  περισσότερα και μεγαλύτερης ποικιλίας μέσα εκπαίδευσης κάνουν την εκμάθηση πιο διασκεδαστική ,ευχάριστη και ταυτόχρονα αποτελεσματική.