Τα Γαλλικά στις μέρες μας είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όποιον ενδιαφέρεται:

  • να σπουδάσει
  • να εργαστεί
  • να ταξιδέψει
  • να εξελιχθεί

Μερικά στατιστικά που τεκμηριώνουν τον σημαντικό ρόλο των Γαλλικών παγκοσμίως και στην χώρα μας είναι τα εξής:

  • Τα Γαλλικά είναι απαραίτητη γλώσσα επικοινωνίας στον τουριστικό τομέα.
  • Ο αριθμός των Γάλλων επισκεπτών στην χώρα τα τελευταία χρόνια σημειώνει θεαματική αύξηση.
  • Τα Γαλλικά Πανεπιστήμια συγκαταλέγονται μεταξύ των καλυτέρων στην Ευρώπη στους τομείς των Οικονομικών, των Καλών Τεχνών, της Ιστορίας Τέχνης, της Φιλολογίας, των Νομικών, της Μετάφρασης, της Διερμηνείας και της Μηχανολογίας.
  • Περισσότερες από 100 γαλλικές επιχειρήσεις είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα.200 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν γαλλικά παγκοσμίως. Τα γαλλικά είναι η 2η διδασκόμενη γλώσσα μετά τα αγγλικά.
  • Τα γαλλικά είναι η μόνη διεθνής γλώσσα που χρησιμοποιείται και στις 5 ηπείρους.
  • Τα γαλλικά είναι επίσημη γλώσσα 29 χωρών.

Τα γαλλικά είναι η γλώσσα που χρησιμοποιείται περισσότερο στους διεθνείς οργανισμούς. Μαζί με τα αγγλικά αποτελούν τη γλώσσα εργασίας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Τα γαλλικά είναι επίσημη γλώσσα στην UNESCO, στο ΝΑΤΟ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, στη Διεθνή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ενώ είναι η πρώτη γλώσσα εργασίας στην Παγκόσμια Τράπεζα, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, στην Αφρικανική Ένωση και στην Interpol. Είναι η μοναδική γλώσσα που χρησιμοποιείται στις διαβουλεύσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

Η Ελλάδα είναι μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας.